درباره ما

مرکز فرهنگی مکتب الصادق علیه السلام دارای مجوز از سازمان تبلیغات استان اصفهان می‌باشد و فعالیت خود را از سال 87 آغاز نمود.
این مرکز با محوریت خانواده جوان انقلابی و با شعار “خانواده حسینی، زمینه ساز تمدن اسلامی” برنامه‌های خود را برنامه ریزی و اجرا می‌کند.
همچنین این مرکز دارای دو واحد برادران و خواهران و به نام‌های: واحد برادران(بچه‌های آسمان) / واحد خواهران(مهدا) می‌باشد.