031-37800900

مهد کودک
یکی از بخش های مجموعه مکتب الصادق تاسیس مهدکودک بچه های آسمان می باشد که دارای مجوز رسمی بوده و با هدف تثبیت تفکرات دینی فعالیت خود را آغاز نموده است.
یکی از بزرگترین مسئولیت هایی که مهد کودک بچه های آسمان بر عهده دارد، تربیت کوچیکترین عضو جامعه اسلامی که همان کودکان هستند، می باشد.
این مهد کودک با بهترین تجهیزات و بهترین کادر ایجاد شده و یک مرکز آموزشی است؛ برای جوانان نیز جلسات هفتگی برگزار و سیر مطالعاتی انجام و منتهی می شود به مراسمات در شهادت ها و اعیاد و مناجات ها و همیشه این ارتباط وجود دارد.
  • مهم ترین ماموریتی که این مهد کودک به عهده خود دارد تربیت کوچکترین عضو تشکیلات اسلامی که همان کودکان هستند می باشد.
  • در دومین ماموریتی که مطرح هستُ برگزاری جلسات هفتگی می باشد که برای رشد سطح تفکر کودکان برگزار می گردد

مقابله با تهاجم فرهنگی همه جانبه دشمن اینگونه فعالیت های فرهنگی مورد حمایت قرار گیرد و با هم افزایی بیشتر و نقطه زنی به سمت هدف حرکت کرد؛ فعالیت های هماهنگ و علمی و کاربردی موسسات مانند مکتب الصادق نیاز روز جامعه است که می تواند به سبک زندگی کمک کند و همچنین جامعه را از آسیب های گسترده مصون نگاه دارد.

اخبار مهد کودک
گالری عکس و فیلم