ثبت نام نذر فرهنگی

خادم افتخاری

شما هم می توانید با هر نیتی خادم امام حسین(ع) باشید و مهارتتان را نذر روضه اباعبدالله نمایید.

اشتراک فرم با دیگران